Ngày 17/4/2014, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, với tổng khối lượng gọi thầu 8.000 tỷ đồng cho các kỳ hạn 2 năm (2.000 tỷ đồng), 3 năm (3.000 tỷ đồng) và 5 năm (3.000 tỷ đồng).Trong phiên đấu thầu, trái phiếu kỳ hạn 2 năm có 16 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 6.700 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,3%-6%/năm. Kết quả, trái phiếu kỳ hạn 2 năm đã huy động được 2.000 tỷ đồng, lãi suất trúng thầu 5,66%/năm, thấp hơn 0,03%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 11/04/2014).Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 12 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 3.910 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,14%- 6,48%/năm. Kết quả đã có 910 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm được huy động, lãi suất trúng thầu là 6,2%/năm, cao hơn 0,06%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 11/04/2014).Bên cạnh đó, trái phiếu kỳ hạn 5 năm cũng có 10 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2.203 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7%-8,3%/năm. Kết quả, lô trái phiếu kỳ hạn 5 năm huy động được 963 tỷ đồng, lãi suất trúng thầu 7,24%/năm, cao hơn 0,11%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 27/03/2014).Thống kê từ HNX, từ đầu năm đến nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 73 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ./.
Theo vietnamplus.vn