Các cổ đông của Ngân hàng An Bình (ABBANK) tại Đại hội cổ đông thường niên diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 23/4 đã thông qua phương án hoạt động sản xuất kinh doanh của ngân hàng, trong đó lợi nhuận trước thuế tăng gấp đôi so với năm ngoái.Dự kiến tổng tài sản năm 2014 của ABBANK sẽ tăng 15% so với 2013, đạt 66.178 tỷ đồng; huy động tăng 8% so với 2013, đạt 55.381 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế tăng 110%, đạt 400 tỷ đồng (trong khi đó, năm 2013 con số này là 191 tỷ đồng).Cũng từ năm 2014, với định hướng phát triển bền vững, ABBANK sẽ tiếp tục hoàn thiện tái cấu trúc hệ thống, ổn định và vận hành theo cơ cấu tổ chức mới, sẵn sàng cho chiến lược phát triển dài hạn.Tại Đại hội, trả lời những thắc của các cổ đông về chia cổ tức, niêm yết, thoái vốn, sáp nhập... lãnh đạo ngân hàng cho rằng, năm 2013 do lợi nhuận đạt thấp nên Ngân hàng chỉ chia cổ tức tỷ lệ 2,7%.Đối với vấn đề thoái vốn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), theo lãnh đạo ngân hàng này, theo chỉ đạo của Chính phủ, đến năm 2015, các tập đoàn phải thoái hết vốn khỏi các ngân hàng nên việc EVN thoái hết vốn khỏi ABBANK là chuyện đương nhiên. Hiện nay tập đoàn này đã thoái được khoảng 6%.Tuy nhiên, lãnh đạo ngân hàng cũng cho biết, hiện ngân hàng vẫn còn hai đối tác chiến lược là Maybank và Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) nên các cổ đông hoàn toàn yên tâm.Nhiều cổ đông cũng tỏ ra lo lắng về chuyện sáp nhập, lãnh đạo ngân hàng cho biết, từ giữa năm 2013, Hội đồng quản trị đã tìm hiểu và đã làm việc với một số ngân hàng nhưng vẫn chưa có kết quả cuối cùng. Theo lãnh đạo ABBank, việc sáp nhập sẽ là cơ hội cho ngân hàng và sẽ chấp hành chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước. Điều này sẽ giúp hệ thống ngân hàng tinh giản bớt và đỡ khó khăn cho các ngân hàng nhỏ.Đặc biệt, công tác xử lý nợ tiếp tục được coi là hoạt động trọng tâm trong năm 2014, ABBank sẽ tập trung cho công tác xử lý và ngăn chặn nợ xấu phát sinh toàn ngân hàng và phấn đấu kiểm soát tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ dưới 3,5%./.<blockquote>
So với 2012, năm 2013, ABBANK đạt được các chỉ tiêu kinh doanh cơ bản: Tổng tài sản đạt 57.792 tỷ đồng, tăng 25%; tổng huy động đạt 51.150 tỷ đồng, tăng 26%; tổng dư nợ đạt 37.558 tỷ đồng, tăng 61%; mạng lưới tới cuối 2013 đạt 145 điểm, tăng 5 điểm. Lợi nhuận trước thuế năm 2013 đạt 191 tỷ đồng; vốn điều lệ đến 31/12/2013 đạt gần 4.800 tỷ đồng; .
</blockquote>


Theo vietnamplus.vn