Theo thống kê từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), trong tháng 4/2014, HNX đã tổ chức 19 phiên đấu thầu và huy động được hơn 13 nghìn tỷ đồng trái phiếu; trong đó Kho bạc Nhà nước huy động được 12,5 nghìn tỷ đồng và Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động được 750 tỷ đồng.Tuy nhiên, theo đánh giá từ HNX, khối lượng trái phiếu huy động trên thị trường sơ cấp tháng Tư giảm mạnh so với tháng Ba (giảm 62%). Bên cạnh đó, lãi suất nhìn chung giảm từ 0,4%-0,41%/năm so với lãi suất huy động tháng Ba.Cụ thể, lãi suất huy động của trái phiếu kỳ hạn 2 năm dao động trong khoảng 5,58%-5,69%/năm, 3 năm trong khoảng 6,07%-6,9%/năm, 5 năm trong khoảng 7,12%-7,8%/ và 10 năm là 8,7%/năm.Trên thị trường trái phiếu Chính phủ thứ cấp, trong tháng tổng khối lượng giao dịch theo phương thức thông thường đạt hơn 307 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị hơn 32,7 nghìn tỷ đồng, tập trung vào các trái phiếu có kỳ hạn 12 tháng, 2 năm, 3 năm, và 5 năm.Tổng khối lượng trái phiếu Chính phủ giao dịch theo phương thức mua bán lại cũng đạt hơn 129 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị đạt hơn 13 nghìn tỷ đồng.
Bên cạnh đó, trái phiếu Chính phủ bảo lãnh giao dịch theo phương thức thông thường đạt hơn 2,9 nghìn tỷ đồng, theo phương thức giao dịch mua bán đạt hơn 3,6 nghìn tỷ đồng.
Trên thị trường tín phiếu thứ cấp, khối lượng giao dịch tín phiếu Kho bạc theo phương thức thông thường đạt 22,6 triệu tín phiếu, tương đương với giá trị gần 2,2 nghìn tỷ đồng./.Theo vietnamplus.vn