Ngày 5/5, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có thông báo chính thức về việc hủy niêm yết bắt buộc đối với các mã cổ phiếu YBC, NVC, ILC.Lý do, các công ty này cùng rơi vào tình trạng kinh doanh thua lỗ trong 3 năm liên tiếp (năm 2011, 2012, 2013).Cụ thể, mã cổ phiếu NVC (Công ty cổ phần Nam Vang) hủy niêm yết 16 triệu cổ phiếu, giá trị cổ phiếu hủy niêm yết theo mệnh giá là 160 tỷ đồng. Ngày hủy niêm yết là 26/5/2014 và ngày giao dịch cuối cùng tại HNX là 23/5/2014.Mã cổ phiếu ILC (Công ty cổ phần Hợp tác Lao động với nước ngoài) có số lượng cổ phiếu hủy niêm yết là 4,074 triệu cổ phiếu, giá trị cổ phiếu hủy niêm yết theo mệnh giá 40,74 tỷ đồng, ngày hủy niêm yết từ 28/5/2014, ngày giao dịch cuối cùng 27/5/2014.Cổ phiếu YBC (Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái) cũng sẽ phải hủy niêm yết tổng số 4,837 triệu cổ phiếu, giá trị cổ phiếu hủy niêm yết theo mệnh giá 48,37 tỷ đồng. Cổ phiếu YBC sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc từ ngày 28/5/2014, ngày giao dịch cuối cùng 27/5/2014.Trước đó, HNX cũng công bố hủy niêm yết của mã BHC (Công ty cổ phần Bê tông Biên Hòa) với 4,5 triệu cổ phiếu BHC, ngày hủy niêm yết là 26/5/2014, ngày giao dịch cuối 23/5/2014 và mã QCC (Công ty cổ phần Xây lắp và Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam) hủy niêm yết bắt buộc 1,5 triệu cổ phiếu, ngày hủy niêm yết 26/5/2014 và ngày giao dịch cuối cùng 23/5/2014./.

Theo vietnamplus.vn