Ngày 13/5/2014, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, có tổng khối lượng gọi thầu 8.000 tỷ đồng với các kỳ hạn 2 năm (2.000 tỷ đồng), 3 năm (3.000 tỷ đồng) và 5 năm (3.000 tỷ đồng).Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 2 năm có 14 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2.910 tỷ đồng, vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,55%-6%/năm. Kết quả, đã có 300 tỷ đồng trái phiếu 2 năm được huy động với lãi suất trúng thầu 5,58%/năm, bằng với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 8/5/2014).Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 11 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 3.550 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,05%-6,35%/năm. Kết quả, trái phiếu kỳ hạn 3 năm đã huy động thành công 1.050 tỷ đồng, lãi suất trúng thầu 6,07%/năm, bằng với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 8/5/2014).Bên cạnh đó, trái phiếu kỳ hạn 5 năm cũng có 9 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 3.020 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7%-8,2%/năm. Kết quả, đã có 850 tỷ đồng trái phiếu 5 năm được huy động, lãi suất trúng thầu 7,1%/năm, thấp hơn 0,01%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 8/5/2014).Theo thống kê từ HNX, kể từ đầu năm 2014, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 89,8 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ./.
Theo vietnamplus.vn