Ngày 22/5, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, với tổng khối lượng gọi thầu 6.000 tỷ đồng, cho loại kỳ hạn 2 năm (1.000 tỷ đồng), 3 năm (3.000 tỷ đồng) và 5 năm (2.000 tỷ đồng).Tại phiên đấu giá, trái phiếu kỳ hạn 2 năm có 12 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2.100 tỷ đồng, vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,63%-6%/năm. Kết quả, trái phiếu kỳ hạn 2 năm huy động được 200 tỷ đồng, lãi suất trúng thầu 5,65%/năm, cao hơn 0,07%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 13/5/2014).Bên cạnh đó, trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 13 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 3.395 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,05%-6,4%/năm. Kết quả đã có 1.335 tỷ đồng trái phiếu 3 năm được huy động, với lãi suất trúng thầu 6,17%/năm, cao hơn 0,1%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 13/5/2014).Cuối cùng, trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 8 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ chỉ đạt 1.920 tỷ đồng, vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,05%-7,35%/năm. Kết quả, trái phiếu kỳ hạn 5 năm huy động được 1.470 tỷ đồng, với lãi suất trúng thầu 7,2%/năm, cao hơn 0,1%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 13/5/2014).Thống kê từ HNX, từ đầu năm 2014 đến nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 92.840 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ./.
Theo vietnamplus.vn