Báo cáo từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, tháng Năm, Sở đã tổ chức 19 phiên đấu thầu, huy động được hơn 15,7 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, trong đó Kho bạc Nhà nước huy động 15,5 nghìn tỷ đồng, Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động 200 tỷ đồng.Theo HNX, khối lượng trái phiếu huy động trên thị trường sơ cấp trong tháng có tăng nhẹ so với tháng Tư (19%). Lãi suất huy động của trái phiếu kỳ hạn 2 năm dao động trong khoảng 5,58%-5,7%/năm, 3 năm trong khoảng 6,07%-6,2%/năm, 5 năm trong khoảng 7,1%-7,6%/năm, 10 năm là 8,7%/năm.“Nhìn chung lãi suất kỳ hạn 3 năm, 5 năm giảm so với tháng Tư, lãi suất kỳ hạn 2 năm, 10 năm giữ nguyên so với tháng Tư,” báo cáo nhận định.Trên thị trường thứ cấp, tháng Năm, tổng khối lượng giao dịch trái phiếu Chính phủ theo phương thức giao dịch thông thường đạt hơn 369 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 39,2 nghìn tỷ đồng.Trong đó, các giao dịch trái phiếu Chính phủ theo phương thức giao dịch thông thường tập trung vào các trái phiếu có kỳ hạn còn lại 2 năm, 3 năm, 12 tháng và 5 năm.Tổng khối lượng giao dịch trái phiếu Chính phủ theo phương thức giao dịch mua bán lại đạt hơn 191 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 19,4 nghìn tỷ đồng.Về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, mua theo phương thức giao dịch thông thường đạt hơn 8,1 nghìn tỷ đồng, bán hơn 11,6 nghìn tỷ đồng. Giá trị giao dịch theo phương thức giao dịch mua bán lại, khối ngoại mua 633 tỷ đồng, bán hơn 447 tỷ đồng.Trên thị trường tín phiếu thứ cấp tháng Năm, khối lượng giao dịch theo phương thức giao dịch thông thường đạt 4,7 triệu tín phiếu, tương đương giá trị hơn 457 tỷ đồng. Khối lượng giao dịch theo phương thức giao dịch giao dịch mua bán lại đạt 2 triệu tín phiếu, tương đương giá trị hơn 190 tỷ đồng./.


Theo vietnamplus.vn