Ông Lê Quốc Bình (trái), Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại diễn đàn. (Ảnh: Thế Anh/TTXVN)


Ngày 6/6, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Diễn dàn 'Nâng cao tính thanh khoản cho thị trường chứng khoán' với sự tham gia của lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các công ty niêm yết thuộc rổ VN100, các công ty chứng khoán thành viên, công ty quản lý quỹ, ngân hành lưu ký...Ông Trần Đắc Sinh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết đến cuối tháng 5/2014, thanh khoản của thị trường có cải thiện hơn năm 2013 với khối lượng giao dịch bình quân mỗi phiên tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đạt 129 triệu chứng khoán, tương ứng với giá trị giao dịch bình quân hơn 2.206 tỷ đồng/phiên, tăng 85% về khối lượng và 93% về giá trị so với cùng kỳ năm 2013.Tuy nhiên, đến đầu tháng Sáu, thanh khoản đã giảm sâu. Vì vậy, Diễn đàn là cơ hội để các thành viên thị trường trao đổi, thảo luận, đề xuất các giải pháp cải thiện, bổ sung quy định, chính sách với các cơ quan quản lý thị trường nhằm hoàn thiện hơn cơ chế hoạt động thị trường, hướng đến sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán Việt Nam.Ông Nguyễn Sơn, Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường - Ủy ban Chứng khoán nhà nước, đã đưa ra một số giải pháp phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới, trong đó nhấn mạnh đến các giải pháp trọng tâm như nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm; kích cầu và khơi thông dòng vốn; nhóm giải pháp thúc đẩy tái cấu trúc tổ chức kinh doanh chứng khoán cũng như hiện đại hóa cấu trúc tổ chức thị trường và dịch vụ hỗ trợ...Tại diễn đàn, các thành viên tham gia thị trường đã bày tỏ mong muốn Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan quản lý nhanh chóng đưa các sản phẩm mới như ETF (mô hình quỹ đầu tư thụ động mô phỏng theo một chỉ số cụ thể), Covered Warrants vào giao dịch, qua đó tăng thêm nhiều lựa chọn trong giao dịch cho các nhà đầu tư, tăng thanh khoản cho thị trường chứng khoán.Nhân dịp này, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã giới thiệu về chức năng hệ thống công nghệ tích hợp cho toàn thị trường. Hệ thống này được thiết kế đồng bộ và tích hợp toàn diện nền tảng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin thị trường chứng khoán nhằm tối ưu hóa chi phí bao gồm các nghiệp vụ giao dịch, giám sát, thông tin thị trường, lưu ký, đăng ký và thanh toán bù trừ... Hệ thống góp phần giúp các đơn vị nâng cao năng lực tổ chức, quản lý và vận hành thị trường, hướng tới các thông lệ và chuẩn mực quốc tế./.
Theo vietnamplus.vn