Tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước thời gian qua đang được lãnh đạo Bộ Tài chính đánh giá “còn chậm” với 17 doanh nghiệp đã cổ phần hóa trong năm tháng đầu năm nay.Theo báo cáo được Bộ Tài chính công bố tại phiên chất vấn của kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 13 ngày hôm nay (10/6), đại diện cơ quan này cho biết, trong 17 doanh nghiệp đã cổ phần hóa trong năm tháng qua, có 13 đơn vị là tổng công ty Nhà nước.Trước đó, theo con số được lãnh đạo Bộ Tài chính thống kê từ đầu năm nay tới hết 25/3, số doanh nghiệp đã cổ phần hóa là 15 đơn vị. Trong khi đó, theo kế hoạch, trong hai năm 2014–2015, cả nước sẽ phải thực hiện cổ phần hóa 432 doanh nghiệp, riêng năm 2014 dự kiến cổ phần hóa 163 doanh nghiệp.Về đề án tái cơ cấu doanh nghiệp, thống kê của Bộ Tài chính cũng cho thấy, tính đến hết tháng Ba, đã có 81/108 doanh nghiệp đã được phê duyệt đề án. Ngoài ra, có 6 doanh nghiệp đã xây dựng đề án tái cơ cấu nhưng chưa được phê duyệt và 20 doanh nghiệp chưa báo cáo việc xây dựng đề án tái cơ cấu.Đánh giá chung về tình hình triển khai tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước thời gian qua, báo cáo của Bộ Tài chính cho rằng, về cơ bản, các bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước đã quan tâm, tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ này.Tuy nhiên, đại diện ngành tài chính nhấn mạnh hạn chế của quá trình tái cơ cấu, cổ phần hóa khi cho rằng tiến độ thực hiện trong thời gian qua còn chậm.Báo cáo của Bộ Tài chính đơn cử một số hạn chế như việc xây dựng, thẩm định, phê duyệt đề án tái cơ cấu của một số doanh nghiệp thời gian qua chưa đảm bảo tiến độ đề ra. Ngoài ra, một số đơn vị chưa tích cực, quyết liệt triển khai lộ trình tái cơ cấu cũng như chưa chủ động báo cáo Chính phủ về tiến độ triển khai, khó khăn, vướng mắc.Đưa ra giải pháp trong thời gian tới, đại diện Bộ Tài chính cho rằng cần tiếp tục, nghiên cứu hoàn thiện các cơ chế chính sách để đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu như hoàn thiện tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp Nhà nước, hoàn thiện chính sách đối với người lao động dôi dư trong doanh nghiệp sắp xếp, cổ phần hóa,...Ngoài ra, theo đại diện ngành tài chính, cơ quan chức năng cần khẩn trương rà soát để tiến hành chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn tại các doanh nghiệp đã cổ phần hóa đang có vốn nhà nước về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) theo quy định.Cũng từ những hạn chế đã chỉ ra, báo cáo ngành tài chính cho rằng, một trong những giải pháp thời gian tới là phải thực hiện tốt chế độ cáo để kịp thời xử lý những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch đề ra./.


Theo vietnamplus.vn