Ngày 19/6/2014, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành.Cụ thể, phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 5.000 tỷ đồng với kỳ hạn 2 năm (1.000 tỷ đồng), 3 năm (2.000 tỷ đồng) và 5 năm (2.000 tỷ đồng).Trong phiên đấu giá, trái phiếu kỳ hạn 2 năm có 15 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 3.280 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,6%-6%/năm. Kết quả đã có 1.000 tỷ đồng trái phiếu 2 năm được huy động, với lãi suất trúng thầu 5,65%/năm, bằng với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 12/6/2014).Bên cạnh đó, trái phiếu kỳ hạn 3 năm đã có 16 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 5.800 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,09%-6,5%/năm. Kết quả, trái phiếu kỳ hạn 3 năm đã huy động được 1.950 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 6,13%/năm, thấp hơn 0,04%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên ngày 12/6/2014).Ngoài ra, trái phiếu kỳ hạn 5 năm cũng có 15 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 3.120 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,12%-8,3%/năm. Kết quả, lô trái phiếu kỳ hạn 5 năm đã huy động được 1.950 tỷ đồng, lãi suất trúng thầu 7,18%/năm và bằng với lãi suất trúng thầu phiên ngày 12/6/2014.Theo con số thống kê từ HNX, kể từ đầu năm 2014 đến nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 110.534 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ./.
Theo vietnamplus.vn