Báo cáo từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, trong tháng Sáu, HNX đã tổ chức 14 phiên đấu thầu, huy động được 20.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành.Như vậy, khối lượng trái phiếu huy động trên thị trường sơ cấp trong tháng Sáu đã tăng 27,3% so với tháng Năm. Lãi suất huy động của trái phiếu kỳ hạn 2 năm dao động trong khoảng 5,64%-5,75%/năm; 3 năm trong khoảng 6,1%-6,25%/năm; 5 năm trong khoảng 7,15%-7,23%/năm; 10 năm là 8,7%/năm và 15 năm là 8,88%/năm.Theo đại diện HNX, nhìn chung so với tháng Năm, lãi suất kỳ hạn 2-3 năm tăng 0,05%/năm, lãi suất kỳ hạn 5 năm giảm 0,3%/năm, lãi suất kỳ hạn 10 năm giữ nguyên.Trên thị trường trái phiếu Chính phủ thứ cấp, trong tháng Sáu, tổng khối lượng giao dịch trái phiếu Chính phủ theo phương thức giao dịch thông thường đạt hơn 516 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 54.803 tỷ đồng. Trong số đó, các giao dịch trái phiếu Chính phủ giao dịch thông thường tập trung vào các trái phiếu có kỳ hạn 12 tháng, 2 năm và 3 năm.Tổng khối lượng giao dịch trái phiếu Chính phủ theo phương thức giao dịch mua bán lại đạt hơn 213 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt gần 22 nghìn tỷ đồng.Trong tháng, giá trị giao dịch mua của nhà đầu tư nước ngoài theo phương thức giao dịch thông thường đạt hơn 9.521 tỷ đồng, giao dịch bán đạt hơn 5.615 tỷ đồng.Bên cạnh đó, giá trị giao dịch mua của nhà đầu tư nước ngoài theo phương thức giao dịch mua bán lại đạt hơn 2.051 tỷ đồng.Trên thị trường tín phiếu thứ cấp tháng Sáu, khối lượng giao dịch tín phiếu kho bạc theo phương thức giao dịch giao dịch mua bán lại đạt hơn 10,9 triệu tín phiếu, tương đương với giá trị giao dịch hơn 1.025 tỷ đồng./.
Theo vietnamplus.vn