Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng thông qua điều lệ hoạt động với số vốn điều lệ hơn 217 tỉ đồng.


Sau hơn 6 tháng được phê duyệt phương án cổ phần hóa (từ tháng 12.2013), đại hội cổ đông lần đầu tiên của Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng (thuộc Bộ Xây dựng) tổ chức ngày 5/7 chính thức thông qua điều lệ hoạt động theo mô hình công ty cổ phần.Cùng với việc thông qua số lượng và thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019 với vị trí Chủ tịch được bầu cho ông Đào Việt Dũng, Đại hội cổ đông lần đầu của Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng cũng thông qua điều lệ hoạt động với số vốn điều lệ hơn 217 tỉ đồng.Số vốn điều lệ của Tổng Công ty được chia thành hơn 21,7 triệu cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần. Trong đó, nhà nước vẫn nắm giữ số lượng tương đương tới 94,61% vốn điều lệ, bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp 1,29% vốn điều lệ và bán cho các cổ đông khác số cổ phần tương đương 4,10% vốn điều lệ.Tháng 12/2013, Bộ Xây dựng có quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng thành công ty cổ phần với vốn điều lệ ban đầu được xác định là 285 tỉ đồng.Dù mới hoàn tất bước đầu trong lộ trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, phương án sản xuất kinh doanh được Đại hội cổ đông lần này thông qua vẫn đặt mục tiêu đạt doanh thu 3.525 tỉ đồng và lợi nhuận gần 48,6 tỉ đồng trong năm 2014. Đáng lưu ý, tỉ lệ chia cổ tức dự kiến là 3% trong năm 2014 sẽ được nâng lên 11% vào năm 2019.Ngoài việc trực tiếp đầu tư một số dự án nhà ở tại Hải Phòng, Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng hiện tham gia thi công một loạt các dự án lớn như Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1, nhiệt điện Mông Dương, dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, quốc lộ 2C - Tuyên Quang, dự án Đường 5 kéo dài, dự án thoát nước Hà Nội…


Theo vietnamplus.vn