Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)


Theo thống kê từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), trong tháng Bảy, HNX tổ chức 5 phiên đấu thầu, huy động được 23.200 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, trong đó khối lượng huy động/khối lượng phát hành đạt 96,6%.Theo đó, Kho bạc Nhà nước huy động được 22.950 tỷ đồng, Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động được 250 tỷ đồng.Theo báo cáo từ HNX, khối lượng trái phiếu huy động trên thị trường sơ cấp tháng Bảy đã tăng 16% so với tháng Sáu và đáng chú ý lãi suất huy động tại các kỳ hạn đều giảm.Cụ thể, lãi suất huy động của trái phiếu kỳ hạn 2 năm dao động trong khoảng 5,25%-5,37%/năm, 3 năm trong khoảng 5,68%-6,2%/năm, 5 năm trong khoảng 6,68%-7,04%/năm, 10 năm là 8,48%/năm.Như vậy, nhìn chung lãi suất kỳ hạn 2 năm giảm khoảng 0,38%/năm, 3 năm giảm 0,05%/năm, 5 năm giảm 0,19%/năm và 10 năm giảm 0,22%/năm so với tháng Sáu.Trên thị trường thứ cấp, tổng khối lượng giao dịch trái phiếu Chính phủ theo phương thức giao dịch thông thường đạt hơn 558 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 59.000 tỷ đồng.Bên cạnh đó, tổng khối lượng giao dịch trái phiếu Chính phủ theo phương thức giao dịch mua bán lại đạt hơn 193 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 19.800 tỷ đồng.Giá trị giao dịch mua của nhà đầu tư nước ngoài theo phương thức giao dịch thông thường đạt hơn 8.300 tỷ đồng, giá trị giao dịch bán giao dịch thông thường đạt hơn 7.300 nghìn tỷ đồng.Giá trị giao dịch bán của nhà đầu tư nước ngoài theo phương thức mua bán lại đạt hơn 156 tỷ đồng.Trên thị trường tín phiếu thứ cấp, khối lượng giao dịch tín phiếu Kho bạc theo phương thức giao dịch thông thường đạt 12,9 triệu tín phiếu, tương đương giá trị giao dịch đạt hơn 1.200 tỷ đồng. Khối lượng giao dịch tín phiếu Kho bạc theo phương thức giao dịch mua bán lại đạt hơn 13,18 triệu tín phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 1.240 tỷ đồng./.


Theo vietnamplus.vn