Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)


Theo công bố từ Công ty quản lý quỹ SSI (SSIAM), từ 8 giờ sáng ngày 8/8 đến hết ngày 8/9, SSIAM sẽ chính thức chào bán lần đầu ra công chúng chứng chỉ quỹ mở SSI-SCA (SSI-Sustainable Cometitive Advantage Fund) hay còn gọi là Quỹ Đầu tư lợi thế cạnh tranh bền vững SSI.Cụ thể, Quỹ SSI-SCA sẽ hoạt động theo mô hình quỹ mở và đây cũng là quỹ mở đầu tiên do công ty Quản lý quỹ SSI (SSIAM) quản lý, với mức vốn tối thiểu ban đầu là 50 tỷ đồng.Một điểm đáng chú ý, giá trị mua tối thiểu của quỹ chỉ ở mức 2 triệu đồng. Theo đó, Quỹ SSI-SCA sẽ chào bán tối thiểu 5 triệu đơn vị quỹ với mức phí quản lý là 1,5% NAV/năm [NAV-giá trị tài sản ròng], phí lưu ký là 0,03% NAV, phí giảm sát và phí quản trị quỹ 0,04% NAV.Với việc hoạt động theo mô hình quỹ cân bằng, chiến lược của SSI-SCA sẽ phân bổ tài sản hợp lý là chủ động lựa chọn chứng khoán đầu tư dựa trên những phân tích cẩn trọng về tình hình kinh tế vĩ mô và thị trường.Đối tượng SSI-SCA hướng đến là các nhà đầu tư cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư vào các cổ phiếu hết room, vì nhà đầu tư nước ngoài không bị giới hạn tỷ trọng đầu tư vào chứng chỉ quỹ mở.SSI-SCA sẽ thực hiện đầu tư vào các doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh bền vững và các tài sản có thu nhập cố định để tạo ra tăng trưởng tài sản ròng dài hạn và tỷ suất lợi nhuận cao hơn thị trường.Như vậy, trong điều kiện bình thường quỹ sẽ đầu tư đến 80% tài sản vào các danh mục cổ phiếu niêm yết (trong đó 20% tài sản này có thể được phân bổ vào các công ty có vốn hóa thị trường và thanh khoản thấp hơn, nhưng đáp ứng tiêu chí về lợi thế cạnh tranh bền vững và có tiềm năng phát triển,) 20% tài sản còn lại của quỹ được phân bổ vào các chứng khoán có thu nhập ổn định và tiền mặt.Tuy nhiên, trong điều kiện thị trường bất ổn, quỹ có thể nắm giữ 100% tiền mặt hoặc đầu tư vào trái phiếu./.
Theo vietnamplus.vn