Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)


Ngày 13/8, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu 6.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, với các loại kỳ hạn 2 năm (1.000 tỷ đồng), 3năm (3.000 tỷ đồng) và 5 năm (2.000 tỷ đồng).Theo thông báo từ HNX, tại phiên đấu giá Kho bạc Nhà nước đã huy động được 4.590 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ. Như vậy, kể từ đầu năm 2014, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 150.244 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ.Trong phiên đấu giá, lô trái phiếu kỳ hạn 2 năm có 12 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2.770 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 4,99%-5,6%/năm. Kết quả, trái phiếu kỳ hạn 2 năm đã huy động thành công 1.000 tỷ đồng, lãi suất trúng thầu 5,08%/năm, thấp hơn 0,17%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 29/7).Bên cạnh đó, trái phiếu kỳ hạn 3 năm cũng có 14 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 3.060 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,34-6,20%/năm. Kết quả đã có 1.590 tỷ đồng trái phiếu 3 năm được huy động, lãi suất trúng thầu 5,48%/năm và thấp hơn 0,2%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 29/7).Riêng, trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 16 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 3.693 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,1%-8%/năm. Kết quả, lô trái phiếu đã huy động thành công 2.000 tỷ đồng, lãi suất trúng thầu 6,46%/năm, song cao hơn 0,06%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 7/8)./.


Theo vietnamplus.vn