Phiên đấu thầu trái phiếu xây dựng Thủ đô-năm 2014. (Ảnh: Vietnam+)


Ngày 15/8, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu 3.000 tỷ đồng trái phiếu xây dựng Thủ đô (giai đoạn 2014-2015) năm 2014, cho kế hoạch phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô ban hành kèm theo Quyết định số 3778/QĐ-UBND ngày 15/7/2014 của UBND Thành phố Hà Nội.Theo đó, trái phiếu xây dựng Thủ đô năm 2014 có mệnh giá 100.000 đồng, kỳ hạn 5 năm, lãi suất cố định, thanh toán 01 năm/lần, gốc được hoàn trả khi đáo hạn, nguồn vốn chi trả lãi gốc từ ngân sách Thành phố.Cụ thể, phiên đấu thầu đã thu hút 12 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ lên tới 3.430 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,8%-7,9%%/năm.Kết quả, lô trái phiếu xây dựng Thủ đô kỳ hạn 5 năm đã huy động thành công 2.220 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 7,26%/năm.Theo thống kê từ HNX, với thành công của đợt phát hành lần này, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã huy động được tổng cộng 6.620 tỷ đồng trái phiếu xây dựng Thủ đô tính từ năm 2013 đến nay qua hình thức đấu thầu.Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, mục đích phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô (giai đoạn 2014-2015) năm 2014, nhằm huy động nguồn vốn từ phát hành trái phiếu để đầu tư vào các công trình phát triển an sinh xã hội trên địa bàn Thành phố.Toàn bộ số tiền thu được sẽ được bố trí cho các dự án nằm trong danh mục các dự án, công trình trọng điểm đã được Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 1948/QĐ-UBND ngày 10/5/2012, hai dự án Phát triển giao thông đô thị Hà Nội và dự án Xây dựng nút giao thông đường đô thị Bắc Thăng Long-Vân Trì với tuyến đường sắt Bắc Hồng-Văn Điển.Trong đó, tập trung bố trí vốn cho 11 dự án chuyển tiếp hoàn thành trong giai đoạn 2014-2015 và 3 dự án ODA đang triển khai thực hiện cần phải đối ứng vốn để đảm bảo tiến độ.Sau khi phát hành, trái phiếu xây dựng Thủ đô năm 2014 sẽ được lưu ký tại Trung tâm Lưu ý Chứng khoán Việt Nam và niêm yết, giao dịch tập trung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
Theo vietnamplus.vn