Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)


Theo công bố từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), cổ phiếu DGC của Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang sẽ chính thức niêm yết trên HNX từ ngày 26/8, với giá trị cổ phiếu niêm yết đạt gần 335 tỷ đồng.Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang tiền thân là Công ty Hóa chất Đức Giang, doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Tổng cục hóa chất được thành lập từ năm 1963.Năm 2003, Công ty cổ phần hóa và hiện có số vốn điều lệ xấp xỉ 335 tỷ đồng, trong đó cổ đông nhà nước (đại diện là Tập đoàn Hóa chất Việt Nam) nắm giữ 20% cổ phần.Hiện DGC là công ty mẹ của Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang Lào Cai với tỷ lệ sở hữu 62% cổ phiếu. Ngoài ra, DGC còn sở hữu 24% cổ phần của Công ty cổ phần Hóa chất Phân bón Lào Cai (vốn điều lệ 200 tỷ đồng) và 30% cổ phần của Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang - Đình Vũ (vốn điều lệ 20 tỷ đồng).Được biết, DGC chủ yếu sản xuất bột giặt và chất tẩy rửa và chiếm gần 70% doanh thu thuần của công ty trong các năm 2012, 2013.Bên cạnh đó, DGC còn sản xuất và kinh doanh thương mại nhiều sản phẩm hóa chất khác như các sản phẩm H3PO4, hóa dược, hóa chất tinh khiết, hóa chất kỹ thuật…Theo Báo cáo tài chính hợp nhất có kiểm toán của DGC, trong các năm 2012 và 2013, Công ty có lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt mức tương ứng 47% và 35% đồng thời lợi nhuận sau thuế đạt 214 tỷ đồng và 189 tỷ đồng. Tỷ lệ trả cổ tức của DGC trong năm 2012 là 62% và năm 2013 là 38%. Tính đến thời điểm 31/12/2013, giá trị sổ sách của DGC ở mức 18.700 đồng/cổ phiếu.Nghị quyết Hội đồng quản trị của DGC đã phê duyệt kế hoạch tài chính trong các năm từ 2014-2018 với mức lợi nhuận sau thuế vào khoảng 140 tỷ đồng-200 tỷ đồng, tỷ lệ trả cổ tức là 25%.Trong tương lai, DGC dự kiến phát triển mạnh sản xuất các hóa chất cơ bản và mở rộng sản xuất sang lĩnh vực hóa chất nông nghiệp, phân bón. nhuận của Công ty.Thống kê từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, với việc tham gia niêm yết của Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang sẽ nâng tổng số cổ phiếu hiện tại trên HNX là 360 mã./.
Theo vietnamplus.vn