Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)


Theo thông tin công bố từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), doanh nghiệp niêm yết trên HNX có hoạt động kinh doanh lãi trong 6 tháng đầu năm 2014 chiếm 85%, giá trị lãi tăng 28% so với 6 tháng đầu năm 2013. Bên cạnh đó, số doanh nghiệp kinh doanh bị lỗ chiếm 15%, giá trị lỗ giảm 63% so với cùng kỳ năm trước.Đại diện HNX cho biết, tính đến thời điểm hiện tại trên toàn sàn đã có 346/359 doanh nghiệp công bố báo cáo tài chính quý II/2014 đúng hạn, đạt tỷ lệ 96% (tăng 5% so với cùng kỳ năm trước.)Trong số đó, số doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh lãi quý II/2014 chiếm 81%, giá trị lãi tăng 22% so với quý II/2013. Số doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh lỗ chiếm 19%, giá trị lỗ giảm 79% so với cùng kỳ năm trước.Đối với Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2014, trên HNX đã có 194/207 công ty niêm yết (trong diện không phải lập Báo cáo tài chính hợp nhất/Báo cáo tài chính tổng hợp, theo quy định tại Thông tư 52/2012/TT-BTC) công bố báo cáo tài chính đúng hạn, đạt tỷ lệ 94% (tăng 3% so với cùng kỳ năm trước.)Được biết, thời hạn công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên 2014 đối với các công ty niêm yết thuộc diện phải lập Báo cáo tài chính hợp nhất/Báo cáo tài chính tổng hợp (theo quy định tại Thông tư 52) là ngày 29/8/2014./.
Theo vietnamplus.vn