Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)


Ngày 28/8/2014, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu 6.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành với các kỳ hạn 3 năm (1.000 tỷ đồng), 5 năm (2.000 tỷ đồng) và 10 năm (3.000 tỷ đồng).Trong phiên đấu giá, trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 10 thành viên tham gia dự thầu. Khối lượng dự thầu hợp lệ lên tới 3.151 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,25%-6%/năm. Kết quả, lô trái phiếu kỳ hạn 3 năm đã huy động thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất trúng thầu 5,42%/năm, thấp hơn 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 21/8/2014).Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 12 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ là 1.845 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,5%-7,8%/năm. Kết quả đã có 1.425 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 5 năm được huy động, lãi suất trúng thầu 6,37%/năm và thấp hơn 0,03%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 21/8/2014).Ngoài ra, trái phiếu kỳ hạn 10 năm cũng có tới 14 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ vượt xa khối lượng gọi thầu và đạt 6.849 tỷ đồng, vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,2%-8,6%/năm. Kết quả, lô trái phiếu kỳ hạn 10 năm cũng đã huy động thành công 3.000 tỷ đồng, lãi suất trúng thầu 7,8%/năm và thấp hơn 0,2%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 7/8/2014).Như vậy trong phiên hôm nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động được tổng số 5.425 tỷ đồng. Kể từ đầu năm 2014 đến nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 159.169 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ./.
Theo vietnamplus.vn