Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)


Theo thống kê từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), trong tháng Tám, HNX đã tổ chức bảy phiên đấu thầu và huy động được 22.035 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ (khối lượng huy động/khối lượng phát hành đạt 81%).Cụ thể, Kho bạc Nhà nước huy động được 19.515 tỷ đồng, Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động được 300 tỷ đồng, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội huy động được 2.220 tỷ đồng.Theo báo cáo từ HNX, so với tháng 7, khối lượng trái phiếu huy động trên thị trường sơ cấp tháng 8 giảm 5%. Bên cạnh đó nhìn chung các mức lãi suất cũng giảm, lãi suất kỳ hạn 2 năm giảm khoảng 0,17%/năm, 3 năm giảm 0,26%/năm, 5 năm giảm 0,31%/năm và 10 năm giảm 0,68%/năm. Lãi suất huy động của trái phiếu kỳ hạn 2 năm dao động trong khoảng 5,08%/năm, 3 năm trong khoảng 5,42%-6%/năm, 5 năm trong khoảng 6,37%-7,26%/năm, 10 năm là 7,8%-8%/năm.Trên thị trường thứ cấp, tháng Tám, tổng khối lượng trái phiếu Chính phủ giao dịch theo phương thức thông thường đạt hơn 447 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 47,4 nghìn tỷ đồng. Tổng khối lượng giao dịch trái phiếu Chính phủ theo phương thức mua bán lại đạt hơn 260 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 26,8 nghìn tỷ đồng.Giá trị giao dịch mua của nhà đầu tư nước ngoài theo phương thức thông thường đạt hơn 6,0 nghìn tỷ đồng, giá trị giao dịch bán theo phương thức thông thường đạt hơn 6,3 nghìn tỷ đồng. Giá trị giao dịch mua của nhà đầu tư nước ngoài theo phương thức mua bán lại đạt hơn 575 tỷ đồng, giá trị giao dịch bán của nhà đầu tư nước ngoài theo phương thức mua bán lại đạt hơn 97 tỷ đồng.Trên thị trường tín phiếu thứ cấp tháng Tám, khối lượng giao dịch tín phiếu Kho bạc theo phương thức giao dịch phương thức thông thường đạt 5 triệu tín phiếu, tương đương giá trị giao dịch đạt hơn 480 tỷ đồng. Khối lượng giao dịch tín phiếu Kho bạc theo phương thức giao dịch phương thức mua bán lại đạt 9,5 triệu tín phiếu, tương đương giá trị giao dịch đạt hơn 898 tỷ đồng.Ngoài ra, giá trị giao dịch bán tín phiếu Kho bạc của nhà đầu tư nước ngoài theo phương thức thông thường đạt hơn 114 tỷ đồng. Không có giá trị giao dịch tín phiếu Kho bạc của nhà đầu tư nước ngoài theo phương thức phương thức mua bán lại./.
Theo vietnamplus.vn