Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)


Đại diện Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, ngày 11/9 tới đây, Hội đồng tư vấn về quản trị công ty Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ họp phiên thứ hai để xem xét về chương trình đánh giá “Công bố thông tin và minh bạch” 2014 và bàn thảo kế hoạch tổ chức các chương trình đào tạo quản trị công ty năm 2014.Cụ thể, Chương trình đánh giá “Công bố thông tin và minh bạch” của HNX là hoạt động thường niên nhằm thúc đẩy doanh nghiệp niêm yết nâng cao ý thức và cải thiện tình hình quản trị công ty.Theo đại diện Sở, việc tôn vinh những doanh nghiệp điển hình minh bạch thông tin có tác dụng động viên, khích lệ những doanh nghiệp thực hiện tốt, đồng thời tạo ra hiệu ứng tích cực trong các doanh nghiệp niêm yết nói riêng và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nói chung.“Bên cạnh đó, thông qua chương trình này, Sở cũng muốn tìm hiểu và phát hiện những vấn đề đang tồn tại trong hoạt động quản trị công ty nói chung và minh bạch công bố thông tin nói riêng của các doanh nghiệp đang niêm yết trên thị trường để tìm các biện pháp khắc phục thích hợp, thúc đẩy quản trị công ty của các doanh nghiệp,” đại diện HNX nhấn mạnh.Trong quá trình đánh giá, đại diện Sở cũng cho biết, tình trạng chung vẫn còn nổi nổi cộm một số vấn đề trong hoạt động quản trị công ty và minh bạch công bố thông tin liên quan đến vai trò độc lập của đơn vị kiểm toán, vai trò của các bên liên quan, cơ cấu quản trị của công ty. Ngay cả việc công bố thông tin định kỳ về tình hình quản trị công ty thông qua các báo cáo quản trị và báo cáo thường niên của doanh nghiệp hay nghĩa vụ công bố thông tin của cổ đông nội bộ và người có liên quan cũng còn nhiều bất cập.Kết quả đánh giá của chương trình sẽ cung cấp những thông tin hữu ích cho các doanh nghiệp niêm yết cũng như cơ quan quản lý, cơ quan vận hành thị trường trong việc đánh giá tình hình quản trị công ty của doanh nghiệp, qua đó có các giải pháp hiệu quả để khắc phục những điểm chưa thực hiện tốt.Thêm vào đó, đại diện Sở nhấn mạnh “đây cũng là chương trình tổng thể duy nhất xác định các vấn đề về quản trị công ty của doanh nghiệp niêm yết trên HNX, từ đó làm cơ sở để xây dựng bộ quy tắc quản trị công ty tiếp cận với thông lệ quốc tế cũng như là cơ sở xây dựng chỉ số quản trị công ty (CG) trên HNX trong thời gian tới.”Được biết, trong kỳ họp lần này, HNX cũng xin ý kiến Hội đồng tư vấn về mặt chuyên môn để xuất bản Sổ tay Quản trị công ty, đây sẽ là cẩm nang dành cho các doanh nghiệp nhằm hướng tới quản trị công ty tốt./.
Theo vietnamplus.vn