Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)


Ngày 11/9, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu lô trái phiếu Chính phủ có giá trị 6.000 tỷ đồng do Kho bạc Nhà nước phát hành, với kỳ hạn 5 năm (1.000 tỷ đồng), 10 năm (2.000 tỷ đồng) và 15 năm (3.000 tỷ đồng đồng).Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 14 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 4.560 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,65%-6,5%/năm.Kết quả đã có 1.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 5 năm được huy động, với lãi suất trúng thầu 5,79%/năm, thấp hơn 0,58%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 28/8/2014.)Bên cạnh đó, trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 13 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ lên tới 6.420 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,2%-7,97%/năm.Kết quả, lô trái phiếu kỳ hạn 10 năm huy động thành công 2.000 tỷ đồng, lãi suất trúng thầu 7,34%/năm, cũng thấp hơn 0,46%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 28/8/2014.)Tương tự, trái phiếu kỳ hạn 15 năm cũng có 10 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 5.355 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,3%-8,7%/năm.Kết quả, 3.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 15 năm đã được huy động hết, lãi suất trúng thầu 8%/năm, thấp hơn đến 0,88%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 12/6/2014).Theo thống kê từ HNX, kể từ đầu năm 2014, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 165.169 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ./.
Theo vietnamplus.vn