Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)


Ngày 13/10, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, với tổng khối lượng gọi thầu 6.000 tỷ đồng, các kỳ hạn 5 năm (1.000 tỷ đồng), 10 năm (3.000 tỷ đồng) và 15 năm (2.000 tỷ đồng đồng.)Trong phiên đấu giá, trái phiếu kỳ hạn 5 năm đã có 14 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.895 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 4,6%-5,3%/năm. Tuy nhiên kết quả lô trái phiếu kỳ hạn 5 năm chỉ huy động được 345 tỷ đồng, lãi suất trúng thầu 4,8%/năm và thấp hơn 0,25%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 2/10.)Bên cạnh đó, trái phiếu kỳ hạn 10 năm cũng có 9 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 3.500 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,04%-6,55%/năm. Kết quả, toàn bộ lô trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã huy động thành công 3.000 tỷ đồng, lãi suất trúng thầu 6,19%/năm, thấp hơn 0,09%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 2/10.)Ngoài ra, trái phiếu kỳ hạn 15 năm cũng có 5 thành viên tham gia dự thầu, song khối lượng dự thầu hợp lệ chỉ đạt 950 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,79%-7,25%/năm. Kết quả đã có 900 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 15 năm được huy động, lãi suất trúng thầu 7,05%/năm, cao hơn 0,09%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 2/10.)Theo thống kê từ HNX, kể từ đầu năm 2014 đến nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 180.414 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ./.Theo vietnamplus.vn