Phiên đấu giá chỉ có 4 nhà đầu tư bỏ thầu. (Ảnh: HNX)


Ngày 14/10, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu giá bán 2,6 triệu cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của Tổng công ty Xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tương đương 34,75% vốn điều lệ) và giá khởi điểm 10.051 đồng/cổ phần.Tại phiên đấu giá, số lượng cổ phần các nhà đầu tư đặt mua hợp lệ là 1.471.000 cổ phần (bằng 55,7% khối lượng chào bán). Khối lượng đặt mua cao nhất của một nhà đầu tư cá nhân là 1,1 triệu cổ phần (tương đương 42,3% khối lượng chào bán), các nhà đầu tư đều trả giá bằng với mức khởi điểm.Kết quả từ HNX cho biết, toàn bộ khối lượng đặt mua hợp lệ đã được bán hết cho bốn nhà đầu tư cá nhân với giá bình quân là 10.051 đồng/cổ phần. Như vậy, 55,7% cổ phần Tổng công ty Xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đưa ra đấu giá đã được bán với tổng giá trị thu về hơn 14,7 tỷ đồng./.


Theo vietnamplus.vn