Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)


Ngày 29/10, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, với tổng khối lượng gọi thầu 5.000 tỷ đồng, cụ thể kỳ hạn 5 năm (2.000 tỷ đồng), 10 năm (2.000 tỷ đồng) và 15 năm (1.000 tỷ đồng).Trong phiên đấu giá, trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 20 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 4.230 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 4,95%-6,5%/năm. Kết quả chỉ có 750 tỷ đồng trái phiếu 5 năm được huy động, lãi suất trúng thầu 5,04%/năm, cao hơn 0,03%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 22/10.)Bên cạnh đó, trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 8 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.816 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6%-7%/năm. Kết quả, lô trái phiếu kỳ hạn 10 năm chỉ huy động được 716 tỷ đồng, lãi suất trúng thầu 6,34%/năm, cao hơn 0,04%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 22/10.)Ngoài ra, trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 6 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.070 tỷ đồng, vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7-7,85%/năm. Kết quả cũng chỉ có 210 tỷ đồng trái phiếu 15 năm được huy động, lãi suất trúng thầu 7,05%/năm, bằng với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 13/10.)Theo thống kê từ HNX, từ đầu năm đến nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 183.890 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ./.Theo vietnamplus.vn