Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)


Theo Báo cáo tổng kết từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX,) tháng Mười, HNX đã tổ chức 5 phiên đấu thầu và huy động được 13.821 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ.Trong đó, Kho bạc Nhà nước huy động được 12.721 tỷ đồng, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng huy động được 1.100 tỷ đồng. Như vậy, khối lượng trái phiếu huy động trên thị trường sơ cấp tháng Mười tăng 8% so với tháng Chín.Lãi suất huy động của trái phiếu kỳ hạn 5 năm dao động trong khoảng 4,8%-5,6%/năm, 10 năm trong khoảng 6,19%-6,34%/năm, 15 năm trong khoảng 6,96%-7,05%/năm, nhìn chung lãi suất kỳ hạn 5 năm giảm khoảng 0,8%/năm, 10 năm giảm 1%/năm, 15 năm giảm 0,95%/năm so với tháng Chín.Trên thị trường thứ cấp, tổng khối lượng giao dịch trái phiếu Chính phủ theo phương thức giao dịch thông thường đạt hơn 551 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị 61.200 tỷ đồng.Bên cạnh đó, tổng khối lượng giao dịch trái phiếu Chính phủ theo phương thức giao dịch mua bán lại đạt hơn 249 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 26.100 tỷ đồng.Ngoài ra, nhà đầu tư nước ngoài giao dịch theo phương thức giao dịch thông thường, giá trị mua đạt hơn 9.100 tỷ đồng, giá trị bán đạt hơn 9.300 tỷ đồng. Về giao dịch theo phương thức giao dịch mua bán, khối ngoại mua đạt hơn 425 tỷ đồng, giá trị bán đạt hơn 42 tỷ đồng.Báo cáo cũng cho biết, trong tháng Mười, khối lượng giao dịch tín phiếu Kho bạc phương thức giao dịch thông thường đạt 7,6 triệu tín phiếu, tương đương giá trị giao dịch đạt hơn 745 tỷ đồng.Khối lượng giao dịch tín phiếu Kho bạc theo phương thức giao dịch mua bán lại đạt 7,2 triệu tín phiếu, tương đương giá trị giao dịch đạt hơn 691 tỷ đồng./.


Theo vietnamplus.vn