Lễ ký kết MOU giữa HoSE và Deloitte Việt Nam. (Ảnh: HoSE cung cấp)


Ngày 27/11, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) và Công ty trách nhiệm hữu hạn Deloitte Việt Nam đã cùng ký kết Biên bản Ghi nhớ MOU với các nội dung liên quan đến lĩnh vực quản trị rủi ro.Theo đại diện HoSE, trong 5 năm gần đây, trên thị trường chứng khoán vấn đề quản trị rủi ro rất được coi trọng, đặc biệt là đối với các công ty niêm yết. Bởi, đây là một yếu tố then chốt để thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán Việt Nam.Đặc biệt do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thời gian qua, yêu cầu về quản trị rủi ro càng được các doanh nghiệp quan tâm và coi đây là công cụ hữu hiệu để dự phòng và hạn chế những rủi ro lớn có thể xảy đến, ảnh hưởng đến chính sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.Do đó với mục đích xây dựng và phát triển một thị trường chứng khoán minh bạch và bền vững, HoSE và Công ty Deloitte Việt Nam đã thống nhất triển khai chương trình hợp tác liên quan đến lĩnh vực quản trị rủi ro.Cụ thể, chương trình hợp tác này sẽ tập trung vào lĩnh vực quản trị công ty với các nội dung chính như xây dựng và tăng cường tính hiệu quả của hệ thống quản trị rủi ro doanh nghiệp cho các doanh nghiệp niêm yết, các công ty niêm yết và công ty chứng khoán, các chương trình đào tạo về kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ và kế toán…Tại Lễ ký kết, Tổng Giám đốc HoSE, Bà Phan Thị Tường Tâm khẳng định: “Sự hợp tác giữa hai bên nhằm mang lại hiệu quả trong việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản trị rủi ro đồng thời nâng cao khả năng cạnh tranh của các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng thị trường chứng khoán Việt Nam ngày càng lớn mạnh”./.


Theo vietnamplus.vn