Ảnh minh họa. (Nguồn: Minh Chiến/Vietnam+)


Theo công bố từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ngày 5/1/2015, HNX sẽ chính thức ra mắt bộ chỉ số trái phiếu (Bond Index), bộ công cụ đo lường mức độ biến động của thị trường trái phiếu. Đây là một chỉ báo quan trọng của thị trường trái phiếu Chính phủ.Đại diện HNX cho biết, việc giới thiệu bộ chỉ số trái phiếu ra thị trường nhằm giúp các tổ chức tài chính, nhà đầu tư quản trị danh mục đầu tư tốt hơn, có thể sử dụng các trái phiếu trong danh mục chỉ số để xây dựng danh mục đầu tư trái phiếu mô phỏng với tỷ trọng tương ứng trong chỉ số.Bên cạnh đó, chỉ số trái phiếu còn là công cụ tham chiếu để so sánh hiệu quả đầu tư trái phiếu với các kênh đầu tư tài chính khác.Ngoài ra, thông qua chỉ số trái phiếu, các nhà đầu tư (nhất là nhà đầu tư nước ngoài) có thể so sánh mức độ hấp dẫn của trái phiếu Việt Nam với các thị trường khác, để ra quyết định lựa chọn thị trường đầu tư hợp lý.Thêm vào đó, bộ chỉ số trái phiếu cũng được kỳ vọng sẽ giúp minh bạch hóa thông tin trên thị trường trái phiếu; hỗ trợ Chính phủ, cơ quan quản lý đánh giá tác động của chính sách vĩ mô lên thị trường; hỗ trợ công tác phân tích, dự báo, nghiên cứu, quản trị danh mục trái phiếu của thành viên, tổ chức trên thị trường; là công cụ quảng bá về mức độ phát triển của thị trường trái phiếu Việt Nam tới các nhà đầu tư quốc tế.Trong tương lai, chỉ số trái phiếu là cơ sở để phát triển các sản phẩm phái sinh như hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn.Theo HNX, trước mắt bộ chỉ số trái phiếu được xây dựng trên trái phiếu Kho bạc Nhà nước vì loại trái phiếu này chiếm tỷ trọng lớn trong tổng giá trị niêm yết của trái phiếu Chính phủ trên toàn thị trường với 71%. Ngoài ra, đây cũng là loại hàng hóa có độ rủi ro thấp và thuộc loại hàng hóa cơ sở để nhà đầu tư tham chiếu định giá các loại trái phiếu khác trên thị trường.Bộ chỉ số trái phiếu có các chỉ số thành phần gồm chỉ số trái phiếu tổng hợp và các chỉ số trái phiếu theo dải kỳ hạn 2 năm, 3 năm, 5 năm, 1-3 năm, 3-5 năm…Mỗi bộ chỉ số này đều bao gồm các chỉ số giá sạch, chỉ số giá gộp và chỉ số tổng thu nhập. Trong đó, các chỉ số giá phản ánh sự biến động của giá trái phiếu do tác động của các yếu tố thị trường như lãi suất,tình hình kinh tế vĩ mô …. Bộ chỉ số trái phiếu Kho bạc Nhà nước có điểm cơ sở là 100.Đại diện HNX cũng cho biết, tiếp theo bộ chỉ số trái phiếu Kho bạc Nhà nước, Sở này sẽ tiếp tục phát triển các bộ chỉ số trái phiếu khác như trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương, chỉ số trái phiếu chuẩn, chỉ số trái phiếu thanh khoản…


Theo vietnamplus.vn