Khi mọi cặp mắt trên thị trường cùng đổ dồn vào mã VCB (Ngân hàng TMCP<