Căn cứ pháp lý
Luật hóa chất năm 2007;
Nghị định 113 /2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật hóa chất;
Thông tư 32/2017/TT-BCT phép tắc cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định 113 /2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật hóa chất.

>>> xem thêm: xin giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán hoá chấtĐiều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất.(dịch vụ công online)
Là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ buôn bán được xây dựng nên theo quy định của pháp luật, có ngành nghề buôn bán hóa chất;
nơi bán vật chất – kỹ thuật phải phục vụ đòi hỏi trong buôn bán hóa chất cụ thể: đòi hỏi đối với nhà xưởng, kho chứa; đòi hỏi đối với công nghệ, thiết bị, công cụ, bao bì; đòi hỏi đối với bảo quản, vận chuyển hóa chất;
địa điểm, diện tích kho chứa phải đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;
Có cơ sở hoặc vị trí buôn bán, nơi bày bán cam kết các yêu cầu về an ninh hóa chất, an toàn phòng, chống cháy nổ theo điều khoản của pháp luật;
Có kho chứa hoặc có hợp đồng thuê kho chứa hóa chất hoặc sử dụng kho của tổ chức, cá nhân mua hoặc bán hóa chất phục vụ được các điều kiện về bảo quản an toàn hóa chất, an ninh phòng, chống cháy nổ;
Người phụ trách về an ninh hóa chất của địa chỉ bán buôn hóa chất phải có trình độ trung cấp trở lên về chuyên ngành hóa chất;
Người đứng đầu đơn vị, cơ sở phát triển, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận phát triển, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương; cấp phó của người đứng đầu, cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách, người trực tiếp giám sát phải được huấn luyện an ninh hóa chất;
Đối với hóa chất hạn chế buôn bán trong lĩnh vực công nghiệp phải được tồn trữ, bảo quản ở một khu vực riêng trong kho hoặc kho riêng.
Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất
Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp;
Bản sao Giấy, chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương;
Bản sao Quyết định phê duyệt hoặc văn bản xác nhận các tài liệu liên quan đến bảo vệ môi trường;
Hồ sơ về phòng cháy chữa và chữa cháy:
Bản sao Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy và văn bản chấp thuận nghiệm thu hệ thống phòng cháy và chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền;
Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền chứng minh cam đoan các điều kiện an ninh về phòng cháy và chữa cháy đối với từng cơ sở phát triển không thuộc đối tượng bắt buộc phải thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.
Bản kê khai về từng vị trí kinh doanh;
Bản vẽ cục bộ hệ thống mặt bằng nhà xưởng, kho chứa, nội dung bản vẽ phải chắc chắn rằng các thông tin về vị trí nhà xưởng, kho tàng, khu vực chứa hóa chất, diện tích và đường vào nhà xưởng, khu vực tạo ra và kho hóa chất;
Bản sao giấy tờ chứng minh quyền áp dụng đối với thửa đất xây dựng nhà xưởng, kho chứa hoặc Hợp đồng thuê nhà xưởng, kho chứa;
Bản sao bằng trung cấp trở lên về chuyên ngành hóa chất của người phụ trách về an toàn hóa chất;
Bản sao hồ sơ huấn luyện an ninh hóa chất;
Phiếu an ninh hóa chất của các hóa chất nguy hiểm trong địa chỉ kinh doanh.
Bản giải trình nhu cầu bán buôn hóa chất hạn chế phát triển, kinh doanh (trong trường hợp buôn bán hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh).