Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức nhận hồ sơ xin đăng ký niêm yết lần đầu của Công ty cổ phần Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng (Tancang Logistics).Theo đó, số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết là 17.000.000 cổ phiếu, vốn điều lệ là 170 tỷ đồng.Tancang Logistics là đơn vị thành viên của Công ty Tân Cảng Sài Gòn, được thành lập ngày 14/3/2007. Hoạt động kinh doanh chủ yếu trong lĩnh vực kho bãi, vận tải, xếp dỡ container xuất nhập khẩu.Tancang Logistics cung cấp dịch vụ hậu cần cho Tân Cảng Sài Gòn với hệ thống kho bãi chứa container với diện tích trên 100.000m2.Năm 2007 công ty đã thực hiện chia cổ tức 22%/năm. Năm 2008, tổng doanh thu đạt 354 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế trên 81 tỷ, lãi cơ bản trên cổ phiếu là 4,183 đồng, chia cổ tức năm là 25%.

.

Năm 2009, Tancang Logistics thực hiện dự án đầu tư kho bãi rộng 50 ha tại khu vực Cảng Cái Mép-Vũng Tàu, dự án đầu tư 10 ha với Tổng công ty Bến Thành Sunimex và dự án đầu tư bãi rỗng tại Long Bình - Đồng Nai.Trong bối cảnh tình hình kinh tế khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến lượng hàng hóa xuất nhập khẩu, Tancang Logistics dự kiến kế hoạch năm 2009 tổng doanh thu đạt 348 tỷ (bằng 98,28% so với 2008), tổng lợi nhuận trên 71 tỷ, (bằng 87,56% so với 2008). Tỷ lệ chia cổ tức năm là 22%./.


Theo vietnamplus.vn