Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) cho biết, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (mã CTG) thông báo về việc phát hành trái phiếu năm 2010 theo hình thức phát hành riêng lẻ cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, với hình thức trái phiếu ghi sổ.Theo đó, CTG đã phát hành 3.000 trái phiếu, tương đương 3.000 tỷ đồng (tương đương mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu). Đây là trái phiếu huy động bằng VND, lãi suất thả nổi, không có đảm bảo.Trái phiếu có kỳ hạn 2 năm, giá phát hành bằng mệnh giá, phát hành ngày 22/6/2010, đáo hạn là ngày 22/6/2012.CTG cho biết, tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu được sử dụng vào mục đích cấp vốn chung của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam theo quy tắc và quy định hiện hành.Trong quá trình phát hành, tài liệu phát hành chỉ được gửi cho dưới 100 nhà đầu tư tiềm năng để thực hiện chào bán và lô trái phiếu đã được phát hành cho dưới 100 nhà đầu tư theo quy định của pháp luật./.

Theo vietnamplus.vn