Nội dung tin đăng 01. Hôm nay là thứ 5 ngày 1/6 quốc tế trẻ em hi....