Ngày 29/7, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 4.000 tỷ đồng cho 4 loại kỳ hạn 2 năm, 3 năm, 5 năm và 10 năm, mỗi loại gọi thầu 1.000 tỷ đồng.Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 2 năm có tới 18 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ lên tới 3.590 tỷ đồng, vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,00-8,25%/năm. Kết quả, đã có 200 tỷ đồng trái phiếu 2 năm được huy động với lãi suất trúng thầu 7,28%/năm, cao hơn 0,13%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó tổ chức vào ngày 19/7.Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 4 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 165 tỷ đồng, vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 8,80-10,90%/năm. Tuy nhiên, kết quả chỉ huy động được 125 tỷ đồng trái phiếu 10 năm với lãi suất trúng thầu 8,9%/năm, bằng với lãi suất trúng thầu phiên trước đó tổ chức vào ngày 27/6.Các loại trái phiếu kỳ hạn 3 năm và 5 năm không có lãi suất trúng thầu.HNX cho biết, kể từ đầu năm đến nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 104.979 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ qua hình thức đấu thầu./.

Theo vietnamplus.vn