Theo Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), trong tháng 7, HNX đã tổ chức được 9 phiên đấu thầu, huy động được 2.985 tỷ đồng. Trong số đó, Kho bạc Nhà nước huy động được 1.925 tỷ đồng, Ngân hàng Phát triển Việt Nam huy động được 560 tỷ đồng, Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động được 500 tỷ đồng.Đại diện của HNX cho biết, thị trường sơ cấp trong tháng 7 đã có phần trầm lắng so với tháng 5 và 6. Mặc dù các phiên đấu thầu đều có tới 18-20 thành viên tham gia, nhưng khối lượng trúng thầu không nhiều do lãi suất đặt thầu tăng lên tới mức 9-10,9%.'Hiện, lãi suất trúng thầu cũng nhích nhẹ và trái phiếu kỳ hạn 2 năm dao động trong khoảng 6,85-7,6%/năm, lãi suất trái phiếu 3 năm trong khoảng 7-8%/năm, 5 năm là 8,5%/năm, và 10 năm là 8,9%/năm,” vị đại diện này cho hay.Số liệu thống kê từ HNX cũng cho thấy, thị trường trái phiếu Chính phủ
thứ cấp tháng 7 có tổng khối lượng giao dịch trái phiếu theo phương thức
giao dịch thông thường (outright) đạt hơn 242,4 triệu trái phiếu, tương
đương với giá trị giao dịch đạt hơn 25,9 nghìn tỷ đồng. Trong số đó,
các giao dịch tập trung vào các trái phiếu có kỳ hạn còn lại 2 năm, 3
năm, 5 năm, 7 năm và 12 tháng.Bên cạnh đó, tổng khối lượng giao dịch trái phiếu Chính phủ theo phương
thức giao dịch mua bán lại (repos) cũng đạt 38,8 triệu trái phiếu, tương
đương với giá trị giao dịch đạt hơn 3.953 tỷ đồng.

Ngoài ra, trái phiếu chính phủ bảo lãnh giao dịch với phương thức thông thường cũng đạt 2.562 tỷ đồng; trong đó theo phương thức mua bán lại đạt 401.2 tỷ đồng và giao dịch tín phiếu Kho bạc theo phương thức thông thường đạt 4,6 triệu tín phiếu, tương đương giá trị hơn 445 tỷ đồng.Trong tháng, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 2.762 tỷ đồng và bán ra 7.298 tỷ đồng trái phiếu theo phương thức giao dịch thông thường đồng thời bán tín phiếu là 174 tỷ đồng và không phát sinh giao dịch mua./.

Theo vietnamplus.vn