Ngày 7/8/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 3.000 tỷ đồng với 3 loại kỳ hạn 2 năm, 3 năm và 5 năm, mỗi loại gọi thầu 1.000 tỷ đồng.Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 2 năm có tới 25 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ lên tới 5.890 tỷ đồng, vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,99-8%/năm. Kết quả, đã có 1.000 tỷ đồng trái phiếu 2 năm được huy động, với lãi suất trúng thầu 7%/năm, thấp hơn 0,28%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó.Bên cạnh đó, trái phiếu kỳ hạn 3 năm cũng có 10 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ lên đến 2.270 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,43-8,5%/năm. Kết quả, lô trái phiếu kỳ hạn 3 năm chỉ huy động được 100 tỷ đồng, với lãi suất trúng thầu 7,45%/năm, giảm 0,2% với lãi suất trúng thầu gần nhất trước đó.Riêng, trái phiếu kỳ hạn 5 năm không có lãi suất trúng thầu.HNX cho biết, kể từ đầu năm đến nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động được gần 96.814 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ qua hình thức đấu thầu./.

Theo vietnamplus.vn