Ngày 29/8, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 4.000 tỷ đồng. Trái phiếu có các kỳ hạn 2 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm và mỗi loại gọi thầu 1.000 tỷ đồng.Được biết, trái phiếu kỳ hạn 2 năm có tới 20 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ lên tới 3.600 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,3-8,6%/năm. Tuy nhiên, kết quả chỉ có 50 tỷ đồng trái phiếu 2 năm, với lãi suất trúng thầu 7,3%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 22/8/2013).Tương tự, trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 8 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.340 tỷ đồng, vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,7-8,8%/năm. Kết quả, trái phiếu 3 năm cũng huy động được 50 tỷ đồng, với lãi suất trúng thầu 7,7%/năm và bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 22/8/2013).Đáng chú ý, trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 5 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.034,5 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 8,8-10%/năm. Kết quả, riêng trái phiếu 10 năm đã huy động thành công 1.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 8,9%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 29/7/2013).Song, trái phiếu kỳ hạn 5 năm đã không có lãi suất trúng thầu.Theo HNX, kể từ đầu năm đến nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 101.414 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ qua hình thức đấu thầu./.

Theo vietnamplus.vn