Ngày 3/9/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) phát hành.Tổng khối lượng gọi thầu trong phiên là 4.000 tỷ đồng với 4 loại kỳ hạn 2 năm (1.500 tỷ đồng), 3 năm (1.500 tỷ đồng), 5 năm (500 tỷ đồng) và 10 năm (500 tỷ đồng).Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 3 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 730 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu trong khoảng 8,3-9,5%/năm. Kết quả, chỉ có 50 tỷ đồng trái phiếu 3 năm được huy động với lãi suất trúng thầu 8,3%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 26/8).Trái phiếu kỳ hạn 5 năm duy nhất có 1 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ là 40 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu là 9,1%/năm. Đây cũng là khối lượng và lãi suất trúng thầu, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 26/8).Riêng trái phiếu kỳ hạn 2 năm và 10 năm đã không có lãi suất trúng thầu.Theo HNX, kể từ đầu năm đến nay, VDB đã huy động được 24.147 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bảo lãnh qua hình thức đấu thầu./.

Theo vietnamplus.vn