Ngày 5/9/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, với tổng khối lượng gọi thầu 3.000 tỷ đồng cho các kỳ hạn 2 năm, 3 năm và 5 năm, mỗi loại gọi thầu 1.000 tỷ đồng.Được biết, trái phiếu kỳ hạn 2 năm có 18 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ lên tới 3.580 tỷ đồng, vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,35-8,50%/năm. Kết quả, đã có 1.000 tỷ đồng trái phiếu 2 năm được huy động với lãi suất trúng thầu 7,5%/năm, cao hơn 0,2%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 29/8/2013).Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 2 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 250 tỷ đồng, vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 8,5-8,6%/năm. Kết quả, trái phiếu 5 năm huy động được 200 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 8,5%/năm, cao hơn 0,85%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 20/6/2013).Riêng, trái phiếu kỳ hạn 3 năm không có lãi suất trúng thầu.Theo HNX, kể từ đầu năm đến nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 102.613,57 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ qua hình thức đấu thầu./.

Theo vietnamplus.vn