Phạt tiền từ 1,8 tỷ đồng đến 2 tỷ đồng, bị đình chỉ hoạt động niêm yết chứng
khoán hoặc đăng ký giao dịch chứng khoán từ 1 đến 3 tháng đối với hành vi lập,
xác nhận hồ sơ giả mạo để niêm yết chứng khoán hoặc đăng ký giao dịch chứng
khoán.Mức phạt và hình thức xử phạt này được quy định tại Nghị định số 108/2013/NĐ-CP
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường
chứng khoán vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành.Mức phạt này cũng được áp dụng đối với hành vi tổ chức thị trường giao dịch
chứng khoán trái quy định pháp luật trong trường hợp không có khoản thu trái
pháp luật. Trong trường hợp có khoản thu trái pháp luật, tổ chức có hành vi tổ
chức thị trường giao dịch chứng khoán trái quy định pháp luật sẽ bị phạt tiền từ
1 lần đến 5 lần khoản thu trái pháp luật theo quy định tại Khoản 1 Điều 124 Luật
chứng khoán nhưng mức phạt không thấp hơn mức phạt tối đa quy định ở trên.Mức phạt tiền cao tiếp theo được áp dụng đối với hành vi gian lận hoặc tạo dựng,
công bố thông tin sai sự thật nhằm lôi kéo, xúi giục việc mua, bán chứng khoán
(từ 1,2 đến 1,4 tỷ đồng); giao dịch thao túng thị trường chứng khoán (từ 1 đến
1,2 tỷ đồng); giao dịch nội bộ (từ 800 triệu đến 1 tỷ đồng).Cùng với bị phạt tiền, các tổ chức có vi phạm còn bị đình chỉ hoạt động kinh
doanh, dịch vụ chứng khoán hoặc tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề chứng
khoán trong thời hạn từ 1 tháng đến 3 tháng.Nghị định cũng quy định mức phạt và hình thức xử phạt đối với hành vi vi phạm về
chào bán cổ phiếu riêng lẻ tại Việt Nam của công ty đại chúng; phát hành trái
phiếu riêng lẻ tại Việt Nam; chào bán chứng khoán ra công chúng tại Việt Nam;
phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế, chào bán chứng khoán tại nước ngoài
và phát hành chứng khoán mới làm cơ sở chào bán chứng chỉ lưu ký chứng khoán tại
nước ngoài hoặc hỗ trợ phát hành chứng chỉ lưu ký chứng khoán tại nước ngoài
trên cơ sở cổ phiếu đã phát hành tại Việt Nam...Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2013, thay thế Nghị định số
85/2010/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị
trường chứng khoán./.

Theo vietnamplus.vn