[COLOR=rgb(51, 51, 51)]Công ty quà tặng Mỹ Nghệ Việt chuyên:[/COLOR]

[COLOR=rgb(51, 51, 51)]-Sản xuất kỷ niệm chương bằng đồng,bằng nhôm, bằng hợp kim[/COLOR]

[COLOR=rgb(51, 51, 51)]-Sản xuất kỷ niệm chương mạ vàng, bạc[/COLOR]

[COLOR=rgb(51, 51, 51)]-Sản xuất kỷ niệm chương đúc 3d, kỷ niệm chương ăn mòn, kỷ niệm chương phủ keo[/COLOR]

[COLOR=rgb(51, 51, 51)]-Sản xuất kỷ niệm chương đeo áo[/COLOR]

[COLOR=rgb(51, 51, 51)]-Nhận làm kỷ niệm chương,chế tác sản xuất kỷ niệm chương[/COLOR]

[COLOR=rgb(51, 51, 51)]-kỷ niệm chương đúc bằng đồng,kỷ niệm chương mạ vàng...[/COLOR]

[COLOR=rgb(51, 51, 51)]Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây:[/COLOR]

[COLOR=rgb(51, 51, 51)]CÔNG TY QUÀ TẶNG MỸ NGHỆ VIỆT[/COLOR]

[COLOR=rgb(51, 51, 51)]Liên hệ : Ngô Thương[/COLOR]

[COLOR=rgb(51, 51, 51)]Mobile: 0923 923 789[/COLOR]

[COLOR=rgb(51, 51, 51)]Y!M: quatangdoingoai02[/COLOR]

[COLOR=rgb(51, 51, 51)]Email: quatangdoingoai02@gmail.com[/COLOR]

[COLOR=rgb(51, 51, 51)]Skype :ngothuong1808[/COLOR]

[COLOR=rgb(51, 51, 51)]http://quatangdoingoai.com[/COLOR]

[COLOR=rgb(51, 51, 51)][/COLOR]
[COLOR=rgb(51, 51, 51)][/COLOR]
[COLOR=rgb(51, 51, 51)][/COLOR]
[COLOR=rgb(51, 51, 51)][/COLOR]
[COLOR=rgb(51, 51, 51)][/COLOR]
[COLOR=rgb(51, 51, 51)][/COLOR]
[COLOR=rgb(51, 51, 51)][/COLOR]