Trung tâm Lưu ký chứng khoán (VSD) cho biết, Công ty bánh kẹo Kinh Đô (KDC – HoSE) hiện tiến hành xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho đối tác chiến lược, điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu thưởng, niêm yết bổ sung cổ phiếu và sửa đổi Điều lệ công ty liên quan đến vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu.Cụ thể, ngày đăng ký cuối cùng là 15/10/2013 và thời gian thực hiện lấy ý kiến từ ngày 18/10/2013 đến 12h ngày 04/11/2013, với tỷ lệ thực hiện 1 cổ phiếu tương đương 1 quyền biểu quyết.Trước đó, tại Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 đã thông qua kế hoạch phát hành hơn 33 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ một cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu cũ sẽ được chia thêm 1 cổ phiếu mới.Bên cạnh đó, KDC cũng được Đại hội cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thông qua việc chào bán 500 nghìn cổ phần ưu đãi cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và 6 triệu cổ phần cho cán bộ công nhân viên với giá 18.000 đồng/cổ phần.Trong tháng Bảy, KDC cũng đã phát hành xong hơn 1,1 triệu cổ phiếu hoán đổi với Công ty cổ phần Bánh kẹo Vinabico. Được biết, vốn điều lệ hiện tại của DKC là 1.676 tỷ đồng, theo đó vốn điều lệ sự kiến sau phát hành sẽ lên trên 2.000 tỷ đồng.Trên thị trường chứng khoán niêm yết, cổ phiếu KDC đang có mức giá mở cửa 51.000 đồng/cổ phiếu./.

Theo vietnamplus.vn