Ngày 11/10/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành.Được biết, phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 4.500 tỷ đồng với kỳ hạn 2 năm (3.000 tỷ đồng), 3 năm (1.000 tỷ đồng) và 5 năm (500 tỷ đồng).Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 2 năm có tới 20 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ lên tới 6.410 tỷ đồng, vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,2%-8,5%/năm.Kết quả, trái phiếu kỳ hạn 2 năm đã huy động thành công 3.000 tỷ đồng, lãi suất trúng thầu 7,28%/năm, thấp hơn 0,07%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 04/10/2013).Bên cạnh đó, trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 13 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2.650 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,69%-8,3%/năm.Kết quả đã có 1.000 tỷ đồng trái phiếu 3 năm được huy động, với lãi suất trúng thầu 7,75%/năm, thấp hơn 0,05% so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 04/10/2013).Tuy nhiên, trái phiếu kỳ hạn 5 năm không có lãi suất trúng thầu.Theo HNX, kể từ đầu năm đến nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 115,4 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ qua hình thức đấu thầu./.

Theo vietnamplus.vn