Ngày 22/10, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu 3.500 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành.Cụ thể, khối lượng trái phiếu gọi thầu gồm loại kỳ hạn 2 năm (2.000 tỷ đồng), 3 năm (1.000 tỷ đồng) và 5 năm (500 tỷ đồng).Được biết, trái phiếu kỳ hạn 2 năm có đến 15 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 3.460 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,1%-8%/năm. Kết quả đã có 1.900 tỷ đồng trái phiếu 2 năm được huy động, với lãi suất trúng thầu 7,2%/năm, thấp hơn 0,08%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 11/10/2013).Bên cạnh đó, trái phiếu kỳ hạn 3 năm cũng có 10 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ lên tới 3.590 tỷ đồng, vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,28%-8%/năm. Kết quả, trái phiếu kỳ hạn 3 năm đã huy động thành công 1.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 7,54%/năm, thấp hơn 0,21% so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 11/10/2013).Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 2 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 500 tỷ đồng, vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 8,45%-8,5%/năm. Kết quả phiên đấu thầu đã huy động được 300 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 8,45%/năm, thấp hơn 0,05% so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 26/09/2013).HNX cho biết, kể từ đầu năm đến nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 118,64 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ qua hình thức đấu thầu./.

Theo vietnamplus.vn