Ngày 22/11/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) phát hành.
Cụ thể, phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 3.000 tỷ đồng, với kỳ hạn 2 năm (1.000 tỷ đồng); 3 năm (1.000 tỷ đồng); 5 năm (500 tỷ đồng) và 10 năm (500 tỷ đồng).
Được biết, trái phiếu kỳ hạn 2 năm chỉ có 3 thành viên tham gia dự thầu song khối lượng dự thầu hợp lệ đạt tới 1.400 tỷ đồng. Lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 8,45%-9%/năm. Kết quả, trái phiếu kỳ hạn 2 năm đã huy động thành công 1.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 8,45%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 18/11/2013).Tuy nhiên, trái phiếu kỳ hạn 5 năm duy nhất có 1 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 50 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu là 9,45%/năm. Đây cũng chính là khối lượng và lãi suất trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn 5 năm.Trái phiếu kỳ hạn 3 năm và 10 năm không có lãi suất trúng thầu.
Trước đó ngày 21/11, Kho bạc Nhà nước cũng gọi thầu 2.500 tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn 2 năm (1.500 tỷ đồng), 3 năm (500 tỷ đồng) và 5 năm (500 tỷ đồng) với diễn biến đấu thầu cũng tương tự như trên.
Trái phiếu kỳ hạn 2 năm có tới 23 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ lên tới 6.760 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,3%-7,9%/năm. Kết quả đã có 1.500 tỷ đồng trái phiếu 2 năm được huy động, lãi suất trúng thầu 7,38%/năm, thấp hơn 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 13/11/2013).Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 6 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 700 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,66%-8,1%/năm. Nhưng kết quả chỉ huy động được 100 tỷ đồng trái phiếu 3 năm với lãi suất trúng thầu 7,66%/năm, cao hơn 0,06%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 13/11/2013).Trái phiếu kỳ hạn 5 năm đã không có lãi suất trúng thầu.Theo HNX, kể từ đầu năm đến nay, VDB đã huy động được 34 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bảo lãnh và Kho bạc Nhà nước đã huy động được gần 130 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ qua hình thức đấu thầu./.Theo vietnamplus.vn