Ngày 9/12/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã chính thức trao Giấy phép thành lập và hoạt động cho Công ty Chứng khoán MB (MBS) trên cơ sở hợp nhất hai Công ty cổ phần Chứng khoán MB và Công ty cổ phần Chứng khoán VIT.Được biết, quá trình tái cấu trúc trên thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận đây là công ty chứng khoán hợp nhất đầu tiên được ra đời.Theo đó, công ty hợp nhất sẽ lấy tên và thương hiệu của MBS sau khi hoàn thành việc hợp nhất và cơ bản sẽ hoạt động trên nền tảng nhân sự, khách hàng, sản phẩm, công nghệ của MBS hiện nay.MBS cho biết, nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, cơ cấu nhân sự các khối, phòng, ban, chi nhánh của MBS sẽ không thay đổi sau hợp nhất.Ông Lưu Trung Thái, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán MB cho biết, sau hợp nhất vốn điều lệ mới của công ty sẽ tăng lên 621 tỷ đồng, kế hoạch sang năm tới MBS sẽ tăng quy mô vốn lên 1.000 tỷ đồng.Tại sự kiện này, ông Vũ Bằng-Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhấn mạnh, quá trình triển khai hợp nhất đã có những khó khăn, do đây là hoạt động hợp nhất đầu tiên trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, Ủy ban đã tạo mọi điều kiện, tháo gỡ khó khăn, đảm bảo sự ra đời của công ty chứng khoán hợp nhất.“Quá trình triển khai đảm bảo hai mục tiêu, tuân thủ pháp luật và tính kế thừa của tổ chức hợp nhất về quyền lợi, trách nhiệm đồng thời đảm bảo lợi ích của nhà khách hàng với hoạt động giao dịch thông suốt,” ông Bằng khẳng định.Trước đó, MBS có tên gọi Công ty cổ phần Chứng khoán Thăng Long, thành lập từ tháng 5/2000, đến giữa năm 2012, Hội đồng quản trị đổi tên Công ty thành Chứng khoán MB.Công ty cổ phần Chứng khoán VIT tiền thân là Chứng khoán Nam Việt, thành viên của Tập đoàn VIT và có vốn điều lệ 46 tỷ đồng trước khi sáp nhập./.


Theo vietnamplus.vn