Ngày 29/5/2014, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành.Cụ thể, phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu là 7.000 tỷ đồng với kỳ hạn 2 năm (1.500 tỷ đồng), 3 năm (2.000 tỷ đồng), 5 năm (2.000 tỷ đồng) và 10 năm (1.500 tỷ đồng).Trong phiên đấu giá, trái phiếu kỳ hạn 2 năm có 14 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2.670 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,65%-6,3%/năm. Kết quả, đã có 400 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 2 năm được huy động, với lãi suất trúng thầu 5,7%/năm, cao hơn 0,05%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 22/5/2014).Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 12 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 3.020 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,13%-6,5%/năm. Kết quả, trái phiếu kỳ hạn 3 năm đã huy động được 1.810 tỷ đồng, lãi suất trúng thầu 6,2%/năm, cao hơn 0,03%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 22/5/2014).Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 9 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.640 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,05%-8,2%/năm. Kết quả, đã có 620 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 5 năm được huy động, lãi suất trúng thầu 7,2%/năm, bằng với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 22/5/2014).Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 6 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.036 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 8,59%-8,8%/năm. Kết quả, đã có 1.034 tỷ đồng trái phiếu 10 năm được huy động thành công, với lãi suất trúng thầu 8,7%/năm, bằng với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 28/4/2014).Theo thống kê số liệu từ HNX, từ đầu năm 2014 đến nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 96.704 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ./.
Theo vietnamplus.vn