Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)


Theo thông tin từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước-Vũ Bằng đã chính thức cấp Giấy Chứng nhận thành lập cho Quỹ ETF VFMVN30 do Công ty Quản lý quỹ đầu tư Việt Nam quản lý.
Đây là quỹ ETF đầu tiên của Việt Nam.Quỹ ETF VFMVN30 là loại hình quỹ hoán đổi danh mục (ETF), có tên giao dịch tiếng Anh là VFMVN30 ETF và thời hạn hoạt động không giới hạn.Cụ thể, Quỹ ETF VFMVN30 có vốn điều lệ là 202 tỷ đồng (vốn huy động được trong đợt phát hành chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng,) mệnh giá chứng chỉ quỹ là 10.000 đồng và số lượng chứng chỉ quỹ tương ứng là 20,2 triệu đơn vị.Theo đó, Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) sẽ giám sát quỹ.<blockquote>
Quỹ hoán đổi danh mục (ETF, Exchange Traded Fund) là quỹ đầu tư nắm giữ các loại tài sản như cổ phiếu, hàng hóa hoặc trái phiếu và được giao dịch trên thị trường chứng khoán gần với giá trị tài sản ròng (NAV) trong suốt phiên giao dịch.
</blockquote>
Theo vietnamplus.vn